Μαρτυρίες (γραπτές)

Το Σεμινάριο Ψυχιατρικής Οργονοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης για εμάς τους «θεραπευόμενους» ήταν το επιστέγασμα όλης αυτής της πορείας μας και αναμφίβολα, μετά από αυτό, κατανοεί ο καθένας μας καλύτερα τον εαυτό του αλλά και τον κόσμο. Θα έπρεπε το σεμινάριο αυτό να διδάσκεται στην τρίτη λυκείου σαν υποχρεωτικό μάθημα.

Σ.Κ.
Ιατρός

 

Το Εισαγωγικό Σεμινάριο Ψυχιατρικής Οργονοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης καταρχήν εμπλούτισε τις, ομολογουμένως λιγοστές, γνώσεις μου για την επιστήμη της ψυχιατρικής οργονοθεραπείας, με βοήθησε να εξοικειωθώ με την ορολογία της και να εκτιμήσω το έργο του ιδρυτή της, Wilhelm Reich, την οπτική, τα πειράματα και τις ανακαλύψεις του. Πολύ σημαντική εκτιμώ πως είναι και η διαπίστωση στην οποία οδηγήθηκα, γύρω από την αξία –αν όχι ανάγκη– της οργονοθεραπείας για κάθε άνθρωπο.

Πάνω από όλα όμως, καθώς είμαι πατέρας, το σεμινάριο αυτό μου αποκάλυψε μια ολοκληρωμένη και πολύ διαφορετική θεώρηση για την ανατροφή των παιδιών, την πρόληψη πράξεων και συμπεριφορών που τα στιγματίζουν και προκαλούν τον σχηματισμό της θωράκισης. Η θωράκιση, αυτός ο αμυντικός μηχανισμός κάθε ζωντανού οργανισμού, για να προστατεύεται από υπαρκτούς ή και ανύπαρκτους κινδύνους του περιβάλλοντος, είναι αυτός που αποτρέπει τους ανθρώπους από την απόλαυση του δώρου της ζωής.

Β.Τ.