Πρόγραμμα

Το πρώτο «Εισαγωγικό Σεμινάριο Ψυχιατρικής Οργονοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2015. Δίδαξε ο οργονομιστής ψυχίατρος Νάσος Τεόπουλος, ενώ, μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, συμμετείχε ο ψυχίατρος Richard Schwartzman. Σε 27 μηνιαία μαθήματα συζητήθηκαν η θεωρία και οι γενικές αρχές της μεθόδου θεραπείας των συγκινησιακών διαταραχών που ανέπτυξε ο Βίλχελμ Ράιχ.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 23 άτομα, ανάμεσα στα οποία 4 γιατροί διάφορων ειδικοτήτων, 1 ψυχολόγος και 8 εκπαιδευτικοί.

 

ΜHΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ: «ΠΡΩΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΝΑΛΥΣΗΣ»

1ο μάθημα: Εισαγωγή. Γενικές έννοιες για την οργονομία και την οργονοθεραπεία.

2ο μάθημα: Ερωτογόνες ζώνες, λιμπιντικά στάδια και ψυχική δομή και η έννοια του χαρακτήρα στην ψυχιατρική οργονοθεραπεία.

3ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για τις ερωτογόνες ζώνες, τα λιμπιντικά στάδια, την ψυχική δομή και τον χαρακτήρα.

4ο μάθημα: Η έννοια της θωράκισης. Αιτίες και δομή της σωματικής και ψυχικής θωράκισης. (Μέρος Α)

5ο μάθημα: Η έννοια της θωράκισης. Οι αιτίες γένεσης, η δομή και η τμηματική διάταξη της σωματικής και ψυχικής θωράκισης. (Μέρος Β)

6ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για τη θωράκιση.

7ο μάθημα: Η έννοια της επαφής. Προβλήματα επαφής και γενετησιότητα.

8ο μάθημα: Εφηβεία, διαχείριση των προβλημάτων της και θεραπευτικές παρεμβάσεις.

9ο μάθημα: Γενετήσιοι χαρακτήρες. Γένεση, στοιχεία του χαρακτήρα, βιοφυσική δομή και γενικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. (Μέρος Α)

10ο μάθημα: Γενετήσιοι χαρακτήρες. Γένεση, στοιχεία του χαρακτήρα, βιοφυσική δομή και γενικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. (Μέρος Β)

11ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για τους γενετήσιους χαρακτήρες.

12ο μάθημα: Φαλλικοί χαρακτήρες. Γένεση, στοιχεία του χαρακτήρα, βιοφυσική δομή και γενικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. (Μέρος Α)

13ο μάθημα: Φαλλικοί χαρακτήρες. Γένεση, στοιχεία του χαρακτήρα, βιοφυσική δομή και γενικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. (Μέρος Β)

14ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για τους φαλλικούς χαρακτήρες.

15ο μάθημα: Πρωκτικοί χαρακτήρες. Γένεση, στοιχεία του χαρακτήρα, βιοφυσική δομή και γενικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. (Μέρος Α)

16ο μάθημα: Πρωκτικοί χαρακτήρες. Γένεση, στοιχεία του χαρακτήρα, βιοφυσική δομή και γενικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. (Μέρος Β)

17ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για τους πρωκτικούς χαρακτήρες.

18ο μάθημα: Στοματικοί χαρακτήρες και οπτικοί χαρακτήρες. Γένεση, στοιχεία του χαρακτήρα, βιοφυσική δομή και γενικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. (Μέρος Α)

19ο μάθημα: Στοματικοί χαρακτήρες και οπτικοί χαρακτήρες. Γένεση, στοιχεία του χαρακτήρα, βιοφυσική δομή και γενικές θεραπευτικές κατευθύνσεις. (Μέρος Β)

20ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για τους οπτικούς χαρακτήρες.

21ο μάθημα: Κοινωνικοπολιτικοί χαρακτήρες.

22ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για τους κοινωνικοπολιτικούς χαρακτήρες.

23ο μάθημα: Η έννοια της βιοπάθειας σύμφωνα με την οργονομία.

24ο μάθημα: Αρχική εξέταση ασθενούς, ιστορικό, γενικές θεραπευτικές αρχές της ψυχιατρικής οργονοθεραπείας.

25ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για τη σημασία του ιστορικού και των γενικών θεραπευτικών αρχών.

26ο μάθημα: Πρόληψη θωράκισης, θεραπευτική παρέμβαση σε νεογέννητα, μωρά και νήπια.

27ο μάθημα: Διαδικτυακή σύνδεση (webinar) με Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν: Συζήτηση για την πρόληψη τη θωράκιση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της πρώιμης θωράκισης σε νεογέννητα, μωρά και νήπια.

Εξετάσεις Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όσους ενδιαφέρονται να συνεχίσουν στο κλινικό σεμινάριο και προαιρετικές για τους υπόλοιπους.