Εκπαίδευση Επαγγελματιών

Έχοντας ως στόχο μας αφενός τη διάσωση και περαιτέρω διάδοση του έργου του Ράιχ και αφετέρου την κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση ιατρών ψυχίατρων οργονοθεραπευτών και ψυχολόγων χαρακτηραναλυτών, αποφασίσαμε με τη συνεργασία του Ρίτσαρντ Σουόρτσμαν, ψυχίατρου και οργονοθεραπευτή, να συγκροτήσουμε την Επιτροπή για την Εκπαίδευση στην Ψυχιατρική Οργονοθεραπεία και την Χαρακτηρανάλυση. Η επιτροπή αυτή έχει και την ευθύνη κατάρτισης του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο απευθύνεται σε ιατρούς και ψυχολόγους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην τεχνική της ψυχιατρικής οργονοθεραπείας και της Χαρακτηρανάλυσης.