Αναλυτικό πρόγραμμα

1o ETOΣ

 • Διδακτικό σεμινάριο Ι (εισαγωγή στην ψυχιατρική οργονοθεραπεία και στη χαρακτηρανάλυση)
  10 μηνιαία μαθήματα εξάωρης διάρκειας, εκτός Ιουλίου και Αυγούστου, με τα εξής θέματα:
 1. Στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης
 2. Θωράκιση (σωματική και ψυχική)
 3. Θεωρία διαμόρφωσης του χαρακτήρα
 4. Ψυχική δομή
 5. Αμυντικοί μηχανισμοί και διαστρωμάτωση της θωράκισης
 6. Ανάλυση του χαρακτήρα και τεχνική

Διάρκεια: 60 εκπαιδευτικές ώρες

 • Στοιχεία φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας:
  Διάρκεια: 30 εκπαιδευτικές ώρες

 

2o ETOΣ

 • Διδακτικό σεμινάριο ΙΙ (εισαγωγή στην ψυχιατρική οργονοθεραπεία και στη χαρακτηρανάλυση)
  10 μηνιαία μαθήματα εξάωρης διάρκειας, εκτός Ιουλίου και Αυγούστου, με τα εξής θέματα:
 1. Τύποι χαρακτήρων
 2. Οργονοτική επαφή
 3. Αυτορρύθμιση – Κύηση, τοκετός, νήπια, παιδιά, έφηβοι.
 4. Λήψη ιστορικού και 1η επίσκεψη
 5. Στάδια της θεραπείας

Διάρκεια: 60 εκπαιδευτικές ώρες

 • Στοιχεία περιγραφικής και λειτουργικής ανατομικής και σωματική ψυχοθεραπεία:
  Διάρκεια: 30 εκπαιδευτικές ώρες

 

3o ETOΣ

 • Έναρξη του Κλινικού Σεμιναρίου τετραετούς διάρκειας, στη διάρκεια του οποίου θα αναλυθούν οι ψυχικές και οι σωματικές βιοπάθειες, η τεχνική της οργονοθεραπείας και της χαρακτηρανάλυσης, η ψυχοθεραπευτική δεοντολογία, και θα περιλαμβάνει ομαδικές εποπτείες (30 ανά έτος). 10 μηνιαία μαθήματα εξάωρης διάρκειας, εκτός Ιουλίου και  Αυγούστου.
  Διάρκεια: 60 εκπαιδευτικές ώρες
 • Στοιχεία νευροφυσιολογίας και βιοηλεκτρισμός.
  Διάρκεια: 30 εκπαιδευτικές ώρες.

 

4o ETOΣ

 • Κλινικό σεμινάριο (συνέχεια)
  10 μηνιαία μαθήματα εξάωρης διάρκειας, εκτός Ιουλίου και Αυγούστου.
  Διάρκεια: 60 εκπαιδευτικές ώρες
 • Κοινωνική ψυχοπαθολογία
  Διάρκεια: 30 εκπαιδευτικές ώρες
 • Νευροψυχολογία
  Διάρκεια: 20 εκπαιδευτικές ώρες

 

5o ETOΣ

 • Κλινικό σεμινάριο (συνέχεια)
  10 μηνιαία μαθήματα εξάωρης διάρκειας, εκτός Ιουλίου και Αυγούστου.
  Διάρκεια: 60 εκπαιδευτικές ώρες
 • Αμυντικοί μηχανισμοί και σωματική ψυχοθεραπεία
  Διάρκεια: 20 εκπαιδευτικές ώρες
 • Ψυχιατρική νοσολογία 1 (σωματοαισθητική προσέγγιση):
 1. Οργανικές ψυχικές διαταραχές
 2. Ψυχικές διαταραχές οφειλόμενες στη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών (εξαρτήσεις, αλκοολισμός)
 3. Σχιζοφρένεια και παραλητηρικές διαταραχές
 4. Συναισθηματικές διαταραχές

Διάρκεια: 30 εκπαιδευτικές ώρες

 

6o ETOΣ

 • Κλινικό σεμινάριο (συνέχεια)
  10 μηνιαία μαθήματα εξάωρης διάρκειας, εκτός Ιουλίου και Αυγούστου.
  Διάρκεια: 60 εκπαιδευτικές ώρες
 • Ψυχοδυναμική
  Διάρκεια: 20 εκπαιδευτικές ώρες
 • Ψυχιατρική Νοσολογία 2 (σωματοαισθητική προσέγγιση):
 1. Νευρώσεις
 2. Ψυχοσωματικές διαταραχές
 3. Διαταραχές προσωπικότητας
 4. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες
 5. Στοιχεία παιδοψυχιατρικής.

Διάρκεια: 30 εκπαιδευτικές ώρες

 

Συνεδρίες ψυχοθεραπείας και εποπτείας

Για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, πέραν των 600 εκπαιδευτικών ωρών θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 250 ατομικές συνεδρίες σωματικής ψυχοθεραπείας (οργονοθεραπείας) και 100 ατομικές συνεδρίες εποπτείας, στις οποίες θα προστεθούν και 120 ομαδικές συνεδρίες εποπτείας κατά τη διάρκεια του 4ετούς κλινικού σεμιναρίου.

 

Εργαστηριακά σεμινάρια

Η Ελληνική Σχολή Ψυχιατρικής Οργονοθεραπείας και Χαρακτηρανάλυσης, διοργανώνει προαιρετικά εργαστηριακά σεμινάρια οργονικής βιοφυσικής και οργονομικής μικροσκοπίας για όσους εκπαιδευόμενους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν σε βάθος τις βασικές αρχές της οργονομικής επιστήμης.