Υπηρεσίες ψυχιατρικής οργονοθεραπείας (βίντεο)

Παρέχονται υπηρεσίες ψυχιατρικής οργονοθεραπείας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και ανά τακτά διαστήματα σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος, ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων κ.λπ.).

Στείλτε το αίτημά σας με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη ηλεκτρονική διεύθυνση contact@wilhelmreich.gr.

Σχόλια ανθρώπων που έχουν κάνει οργονοθεραπεία: