Υπηρεσίες ψυχιατρικής οργονοθεραπείας (βίντεο)

Παρέχονται υπηρεσίες ψυχιατρικής οργονοθεραπείας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Στείλτε το αίτημά σας με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη ηλεκτρονική διεύθυνση contact@wilhelmreich.gr.

Σχόλια ανθρώπων που έχουν κάνει οργονοθεραπεία: