Υπηρεσίες οργονοθεραπείας

Παρέχονται υπηρεσίες ψυχιατρικής οργονοθεραπείας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στείλτε το αίτημά σας με τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη ηλεκτρονική διεύθυνση contact@wilhelmreich.gr.